Tag Archives: đạo đức kế toán

Quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp kế toán bao gồm những gì?

1

Một kế toán chưa giỏi chuyên môn có thể học tập, một kế toán chưa có kinh nghiệm có thể trau dồi và tích lũy. Tuy nhiên, nếu thiếu đi đạo đức nghề nghiệp thì họ khó có thể theo nghề. Nói như vậy bởi khi đó, những gì họ thực hiện không chỉ ảnh […]