Tag Archives: THCS

Đậu đại học nhưng chọn học nghề?

Chat Luong Di Cung So Luong 3

Trong tình trạng thừa thầy, thiếu thợ như hiện nay, nhiều bạn trẻ xem lựa chọn học nghề là hướng phát triển sự nghiệp. Cơn khát nguồn nhân lực tay nghề cao Các doanh nghiệp trong nước đang cạnh tranh khốc liệt về nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong thời đại 4.0, sự thay […]