Tag Archives: tình trạng thất nghiệp

Top 7 lý do gây ra tình trạng thất nghiệp của sinh viên

1

Một năm học sắp kết thúc, đây chính là giai đoạn các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp nên tranh thủ đi tìm cho mình công việc phù hợp. Nhưng cơ cấu việc làm của Việt Nam đang có sự biến đổi, dẫn đến một số lượng lớn cử nhân sau khi tốt nghiệp ĐH/CĐ […]