Tag Archives: ngôn ngữ nhật

Cơ hội việc làm với Ngành ngôn ngữ Nhật 2023

Trun Cap (3)

Ngôn ngữ Nhật là ngành học được nhiều sinh viên lựa chọn, theo đuổi trong những năm gần đây. Làn sóng đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam cũng như quan hệ hợp tác Việt – Nhật đa dạng trên nhiều lĩnh vực. Điều này đã mở ra những cơ hội việc làm ngành […]