Ngành kế toán là gì? Các vị trí trong ngành kế toán

Không trực tiếp tham gia vào việc tạo ra doanh thu nhưng kế toán là vị trí quan trọng chủ chốt không thể thiếu của doanh nghiệp. Cùng Bách Khoa Miền Nam tìm hiểu kỹ hơn qua bài viết.

Kế toán là gì?

Khoản 8, Điều 3 trong Luật Kế toán 2015 định nghĩa kế toán là gì như sau: Kế toán là hoạt động thu thập, kiểm tra, xử lý, phân tích, cung cấp thông tin kinh tế tài chính dưới hình thức hiện vật, giá trị và thời gian lao động.

Đây là khái niệm chỉ hoạt động ghi chép, thu thập, phân tích, xử lý, tóm tắt các giao dịch tài chính tại cơ sở kinh doanh tư nhân, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan. Từ đó, cung cấp thông tin về tài chính giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động, giúp người quản lý ra chiến lược, quyết định kinh doanh chuẩn xác hơn.

Kế toán được chia thành 02 loại:

 • Kế toán doanh nghiệp: hoạt động tại doanh nghiệp với mục tiêu kinh doanh sinh lời.
 • Kế toán công: hoạt động tại các đơn vị không vì mục đích sinh lời (tổ chức từ thiện, phi lợi nhuận, cơ quan Nhà nước…)

Người đảm nhiệm công việc kế toán là nhân viên kế toán (Accountant). Trong doanh nghiệp, tổ chức, tuỳ theo chức năng cụ thể, nhân viên kế toán có thể chia thành: kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán kho, kế toán bán hàng…

Vai trò của kế toán với doanh nghiệp

Như vậy, hẳn bạn đã hiểu kế toán là gì. Bộ phận không trực tiếp tạo ra doanh thu nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình quản lý thu, chi, đánh giá hiệu quả hoạt động cũng như quá trình lên chiến lược hoạt động của doanh nghiệp.

Các vai trò cụ thể:

 • Theo dõi thu, chi, giải ngân, thanh toán…của doanh nghiệp.
 • Phản ánh toàn bộ tài chính phát sinh của doanh nghiệp, tổ chức… thông qua việc ghi chép, phân loại, xử lý, tổng kết số liệu.
 • Kiểm soát quá trình thu chi và dùng vốn của doanh nghiệp.
 • Cung cấp thông tin cho các bộ phận hoặc đơn vị khi cần như: chủ sở hữu, nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan Nhà nước…
 • Đánh giá tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức nhằm hỗ trợ cho các quá trình: ra quyết định, kiểm soát hoạt động, tuân thủ Pháp luật…
 • Đại diện doanh nghiệp để thanh toán thuế và thực hiện các trách nhiệm của doanh nghiệp liên quan đến thuế.
 • Giúp doanh nghiệp tối ưu hóa dòng tiền, cắt giảm lãng phí, minh bạch hoạt động, góp phần tạo nên sự tín nhiệm và thành công cho doanh nghiệp.

Mô tả công việc

Mỗi vị trí khác nhau trong doanh nghiệp đảm nhận những công việc chi tiết khác nhau. Công việc của kế toán trưởng cũng khác với kế toán viên. Tuy nhiên, mô tả công việc chung bao gồm:

 • Thu thập thông tin về các hoạt động tài chính phát sinh trong doanh nghiệp, cơ quan; đưa thông tin vào chứng từ dưới dạng phiếu thu chi, xuất nhập kho, hoá đơn…
 • Ghi chép sổ sách.
 • Kiểm tra các khoản thu chi phát sinh theo đúng quy định.
 • Tiếp nhận, rà soát các chứng từ phát sinh hàng ngày.
 • Xử lý thông tin về nguồn vốn, tài sản có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Lập báo cáo (BC) tài chính.
 • Kiểm soát nội bộ.
 • Đảm bảo doanh nghiệp đáp ứng đúng, đủ các yêu cầu liên quan đến thuế.
 • Phân tích, đánh giá các rủi ro tài chính và tư vấn cho doanh nghiệp.
kế toán
Nhiệm vụ chung của kế toán là ghi chép, xử lý thông tin về các hoạt động liên quan đến tài chính doanh nghiệp, tổ chức.

Các vị trí trong ngành kế toán

Kế toán viên tổng hợp

kế toán
Kế toán tổng hợp là vị trí phổ biến trong mọi tổ chức, doanh nghiệp.

Đây là vị trí phổ biến nhất, thường gặp tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhiệm vụ chính là tổng hợp chứng từ, sổ sách, lập báo cáo tài chính và kiểm soát các thông tin tài chính gắn với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức. Cụ thể, các đầu việc gồm:

 • Xử lý, thu thập, tập hợp số liệu và dữ liệu trên chứng từ phát sinh
 • Lập phiếu thu, chi, xuất hàng, nhập kho, hoá đơn… ở thời điểm nghiệp vụ phát sinh, đảm bảo độ chính xác và khớp về quỹ, kiểm kê hàng hoá…
 • Kiểm tra mức độ hợp lệ của chứng từ, hoá đơn và nhập dữ liệu vào sổ sách.
 • Kiểm soát, theo dõi công nợ.
 • Kê khai hoá đơn, lập tờ khai thuế, làm báo cáo tình hình dùng hoá đơn và các loại thuế đi kèm.
 • Tính lương, lương làm thêm giờ, bảo hiểm, tiền thưởng và phụ cấp phải trả cho người lao động.
 • Tính toán giá trị về hàng hoá tồn kho, giá vốn, khấu hao tài sản…
 • Lập báo cáo về tài chính theo quý và yêu cầu của lãnh đạo.

Kế toán trưởng

Đây là vị trí quan trọng chịu trách nhiệm chung về số liệu từ tổng quan đến chi tiết trên sổ sách kế toán nhằm giúp doanh nghiệp cân đối, duy trì sức khỏe tài chính của tổ chức, doanh nghiệp.

Về nghiệp vụ, kế toán trưởng cần đưa ra chiến lược phù hợp với tình hình của tổ chức, tham mưu cho ban lãnh đạo về việc xử lý các sự vụ tài chính phù hợp. Đồng thời giám sát các hợp đồng (HĐ) kinh tế, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật, xử lý các trường hợp mất mát hoặc hư hỏng tài sản, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, kế toán trưởng còn thực hiện các công việc như:

 • Quản lý phòng kế toán
 • Đảm bảo sự chính xác của sổ sách
 • Giám sát hoạt động
 • Lập báo cáo
 • Phân tích, dự báo về tài chính cho doanh nghiệp
 • Đào tạo

Kiểm toán viên

Kiểm toán là hoạt động đánh giá, xác thực báo cáo tài chính của tổ chức hoặc doanh nghiệp. Kiểm toán viên là người đảm nhận công việc kiểm toán nội bộ hoặc bên ngoài doanh nghiệp.

Cụ thể, các công việc của kiểm toán viên gồm:

 • Lập kế hoạch để kiểm toán.
 • Xây dựng chương trình kiểm toán.
 • Sử dụng các phương pháp kiểm toán để thu thập thông tin, nhận định và báo cáo kết quả kiểm toán.

Kế toán thuế

kế toán
Kế toán thuế giúp doanh nghiệp, tổ chức xử lý các công việc liên quan đến thuế. ảnh: nitrocdn.com

Kế toán thuế chịu trách nhiệm về báo cáo, tính toán và khai báo thuế cho tổ chức, doanh nghiệp. Thông qua hoạt động thuế, doanh nghiệp có thể nắm bắt được hiệu quả sản xuất, kinh doanh định kỳ.

Đồng thời, cần liên tục cập nhật các thay đổi về thuế, đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định, quy tắc về thuế, nộp thuế đầy đủ và đúng hạn nhằm tránh các khoản phạt.

Kế toán thanh toán

Bộ phận kế toán thanh toán đảm nhận công việc thanh toán của doanh nghiệp gồm: lập chứng từ, thu chi, kiểm soát hoạt động tiền mặt, thu ngân, hạch toán giao dịch…

Cụ thể, thực hiện các công việc chính sau:

 • Thực hiện nghiệp vụ thu tiền với đối tượng bên ngoài, bên trong doanh nghiệp.
 • Theo dõi công nợ.
 • Đôn đốc thu nợ.
 • Theo dõi thanh toán qua thẻ.
 • Kiểm soát các hoạt động thu ngân (nhận giấy tờ, chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân, kiểm tra tính hợp lệ, chuẩn xác của chứng từ…).
 • Quản lý các chứng từ liên quan đến khoản thu doanh nghiệp.
 • Hạch toán các khoản thu.
 • Theo dõi khoản chi hàng tuần, hàng tháng của tổ chức, doanh nghiệp.
 • Chi bồi thường, chi tiền phạt…
 • Chi theo các nghiệp vụ nội bộ như: trả lương, thưởng, tạm ứng, phụ cấp…
 • Quản lý chứng từ chi của doanh nghiệp.
 • Đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ.
 • Lập báo cáo định kỳ.

Kế toán kho

kế toán
Kế toán kho đảm nhận xử lý các công việc nghiệp vụ kế toán liên quan đến hoạt động kho.

Kế toán kho có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra hoạt động xuất, nhập kho, quản lý tồn kho…

Cụ thể, những đầu việc gồm:

 • Ghi nhận, phân loại hàng hoá.
 • Xử lý giao dịch hàng hoá xuất, nhập kho.
 • Điều chỉnh, kiểm kê lượng hàng tồn kho, đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của giao dịch kho trên hệ thống.
 • Cân đối hàng hoá thực tế với thông tin.
 • Kiểm kê thực tế cùng nhân viên tại kho, ghi nhận hàng tồn kho.
 • Hạch toán vật tư, giá vốn hàng hoá, công nợ, doanh thu.
 • Lập chứng từ, giấy tờ liên quan đến xuất, nhập, lưu trữ hàng hoá.
 • Thẩm định, kiểm tra chứng từ xuất, nhập hàng theo yêu cầu.
 • Kê khai thuế đầu ra, đầu vào cho nguyên vật liệu, hàng hoá.

Kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng là người thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán trong bán hàng như: ghi hoá đơn, ghi chép doanh thu, quản lý sổ doanh thu, lập báo cáo bán hàng…

Cụ thể, nhiệm vụ chi tiết gồm:

 • Quản lý tiền hàng.
 • Làm báo cáo bán hàng.
 • Giám sát tiến độ bán hàng.
 • Tổng hợp chi phí bán hàng.
 • Kết chuyển và phân bổ chi phí bán hàng cho tiêu thụ.
 • Giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu suất kinh doanh và đưa chiến lược cho tương lai.
 • Lập báo cáo bán hàng.

Kế toán mua hàng

Kế toán mua hàng là bộ phận đảm nhận việc ghi chép giao dịch đảm bảo giám sát chặt chẽ chuỗi cung ứng, từ chọn nguồn hàng, quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp, theo dõi đơn hàng, thanh toán…

Cụ thể, công việc của kế toán mua hàng gồm:

 • Ghi chép chính xác các chỉ tiêu mua hàng về chủng loại, số lượng, quy cách, thời điểm mua hàng…
 • Theo dõi, giám sát việc mua hàng.
 • Cung cấp thông tin để đảm bảo dự trù chính xác hỗ trợ quá trình ra quyết định của doanh nghiệp.

Kế toán nhân sự

kế toán
Kế toán nhân sự tại phụ trách các công việc liên quan đến thu, chi cho nhân sự nội bộ.

Kế toán nhân sự (Human Resources Accounting – HRA) là vị trí kế toán chuyên đo lường, báo cáo về giá trị nguồn nhân lực, còn gọi là kế toán tiền lương hoặc phúc lợi doanh nghiệp.

Trách nhiệm cụ thể gồm:

 • Xử lý lương, các chi phí liên quan đến nhân sự: bảo hiểm, lương làm thêm giờ, phụ cấp, lương cơ bản…
 • Quản lý phúc lợi, trợ cấp: như thai sản, hưu trí, tai nạn lao động…
 • Báo cáo thuế, tài chính liên quan đến nhân sự.
 • Đảm bảo các khoản chi lương, phúc lợi đúng theo quy định pháp luật.

Kỹ năng cần có

Để trở thành một kế toán chuyên nghiệp, bạn không chỉ cần có những kỹ năng chuyên môn mà còn cần đáp ứng những kỹ năng mềm, thậm chí cả ngoại ngữ (nếu làm cho doanh nghiệp nước ngoài).

Kỹ năng chuyên môn

Kế toán cần có những kỹ năng chuyên môn sau:

 • Nắm chắc các nguyên lý kế toán, quy trình kế toán, phương pháp đánh giá tài sản, nợ, các quy định pháp lý liên quan đến tài chính, luật kế toán.
 • Biết cách xử lý các vấn đề tài chính của doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán.
 • Biết phân tích, đánh giá các dữ liệu tài chính để đưa ra giải pháp, tư vấn hoặc quyết định phù hợp.
 • Có kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán phổ biến hiện nay.

Kỹ năng mềm

Bên cạnh các kiến thức chuyên môn trên, kế toán cần có nhiều kỹ năng mềm như:

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Làm việc nhóm
 • Tư duy logic
 • Quản lý thời gian
 • Giải quyết vấn đề
 • Chịu áp lực
 • Tỉ mỉ, cẩn thận

Kết luận

Bên trên là một số thông tin về ngành kế toán và các vị trí làm việc của kế toán. Nếu bạn đang quan tâm về ngành học này liên hệ ngay với Bách Khoa Miền Nam để được tư vấn chi tiết!

Thông tin liên hệ:

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA MIỀN NAM

– Hotline: 0903 211 457 ( Ms. Lý) | 0786 211 457 (Ms.Linh)

– Trụ sở chính: 88 Trần Quý Cáp, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

– Điểm tiếp nhận hồ sơ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận

– Liên hệ Fanpage Trường Trung Cấp Bách Khoa Miền Nam để được tư vấn trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.